Koszty realizacji wymogu posiadania 2 serwerów internetowych – od kontrowersji po najwyższe wydatki

Według raportu Komisji Europejskiej, przedsiębiorstwa coraz częściej posiadają dwa serwery internetowe o zoptymalizowanej konfiguracji sprzętowej i oprogramowaniowej. Niestety, wymóg ten wiąże się z ogromnymi kosztami. Przeanalizujmy więc bardziej szczegółowo, jak wydatki na realizacje tego wymogu mają się do aktualnych technologii oraz regulacji prawnych.

Kontrowersje dotyczące tego kosztownego wymogu skupiają się na fakcie, że jedna usługa internetowa jest wystarczająca, aby obsługiwać wszystkie połączenia dla kilku różnych witryn. Wielu ekspertów jest zdania, że zastosowanie dwóch serwerów jest zbędne i zwiększa jedynie koszty utrzymania danego systemu.

W realizacji wymogu posiadania dwóch serwerów internetowych najwyższe koszty narzucają akcesoria i usługi dodatkowe. Ponieważ system sprzętowy stanowi podstawy systemu internetowego przedmiotowej sprawy, to podstawowe obciążenia są normalnieści umiarkowane – licencje oprogramowania mogą mieć jednak duże rozbieżności cenowe (od kilkuset do kilku tysięcy dolarów).

Kolejnymi wysokim kosztem są usługi hostingowe lub stałe łącze internetowe – tutaj mamy bardzo szeroki zakres cen (od kilkudziesięciu do kilkuset dolarów miesięcznie). Do tego dochodzi rachunek za zakup lub utrzymanie urzadzenia sieciowego (routera) oraz inne opłaty administracyjne i opłaty licencyjne.

Biorac pod uwage polityce prawne dotyczace gospodarza witryny internetowej, koszty realizacji wymogu posiadania dwoch serwerow sa bardzo wysokie. Dlatego powinieneś wykonac staranne przeliczenia i porownania ofert – tylko taka droga pozwoli oszacować i sprowadzić je do minimum.

Dziś nasza debata dotyczy kosztów realizacji wymogu posiadania dwóch serwerów internetowych. Ten rodzaj zapewnienia bezpieczeństwa informacji był kontrowersyjny w przeszłości, jednak obecnie stał się normą w niektórych branżach.

Gdy potencjalni klienci szukają usług IT, zwracają uwagę na jakość oraz bezpieczeństwo świadczonych usług. I tak, korzystanie z dwóch serwerów internetowych daje czasami większe poczucie bezpieczeństwa niż jednego. Utrzymanie takich serwerów wiąże się jednak z całkiem dużymi wydatkami.

Niestety, w istocie, musi to być inwestycja w niezbędne oprogramowanie i dobre narzędzie do zabezpieczania danych, a także zatrudnienie profesjonalistów do utrzymania systemu jako całości. Wiąże się to z poniesieniem najwyższych kosztów; w niektórych branżach firma potencjalnie może ponosić nawet kilka tysięcy dolarów rocznie na swoje wymagania dotyczące bezpieczeństwa.

Innymi słowy, cena całego ekosystemu online samopodtrzymującego się systemu informatycznego może okazać się wysoka. Nowo powstające firmy mogą nawet uznać, że tego rodzaju zabezpieczenia są poza ich budżetem i lepiej będzie po prostu odrzucić go na razie i ponownie go rozważyć w przyszłości.

Niemniej widzimy proces tworzenia innowacyjnych rozwiązań do realizacji tego celu, a duża liczba firm ma na celu obniżenie ogólnych kosztów tych inicjatyw technologicznych. Przy odpowiednio sformalizowanym procesie cyberbezpieczeństwa i umiarkowanym koszyku usług skierowanym na rosnącą grupę uczestników sektora, ma to szanse dać zadowalający punkt końcowy każdemu biznesowi.

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej są często przytłaczające dla przedsiębiorców. Nie ma większego zaskoczenia, że wymóg posiadania co najmniej dwóch serwerów internetowych może okazać się bardzo kosztowny.

Jeden serwer jest ważnym narzędziem, które ułatwia rozpowszechnianie informacji w Internecie. Jednak w dzisiejszych czasach coraz większe znaczenie ma posiadanie dwóch serwerów – przede wszystkim po to, by skutecznie i bezpiecznie przechowywać i udostępniać ważne informacje osobom upoważnionym do ich otrzymywania.

W prosty sposób można powiedzieć, że każdy nowy serwer stwarza potencjalny problem finansowy – a konkretnie – interesariusze musza ponieść dodatkowe koszty. Koszt inwestycji w drugi serwer może być naprawdę wysoki – producent sprzętu może wycenić go na co najmniej kilka tysięcy złotych (w zależności od modelu i mocy). Do tego dochodzi opłata abonamentowa i szacowana cena instalacyjna.

Mimo wszystko warto pamiętać, że drugi serwer jest potrzebny zarówno z powodów bezpieczeństwa, jak i wygody. Przed podjęciem decyzji o jego zakupie należy wejrzeć w swoją sytuacje finansową i ocenić jaka opłata będzie optymalna dla firmy. Ostatecznie kwestia kontrowersji może nadal istnieć, ale sprawdzi się ona jedynie wtedy, gdy firma dokona dobrego wyboru dla swoich finansę.